Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

H3 e maama ʻo e pine

Ko e H3 ko ha pine kaati Bluetooth mama. ʻOku fakatahatahaʻi ia ʻe ultrasonic pelesitiki hokoʻanga pea ʻoku ʻi ai hono tuʻunga maʻolunga ʻo e IP67. ʻI hono fotunga ultra siʻisiʻi, ʻE lava ke tui ʻa e H3 ko ha pine ID fakatautaha ʻoku tautau ʻi he kia.

H3 ʻi ai ha meʻa lomi kuo langa, taimi naʻe lomiʻi ai, ʻave ʻa e fakamatala kuo tomuʻa fakamatalaʻi ki he ʻao. ʻOku angamaheni ʻaki hono fakaʻaongaʻi ki he tokoni fakavavevave ʻi he ngaahi falemahaki pe tuʻunga ʻoku ʻi ai e fanongonongo ʻi he ngaahi falengaue.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Faingofua hono configures ʻe he APP makehe ʻa e ngaahi fakangatangata kotoa pe pea ʻomi ʻa e APP SDK ʻoku lava ke maʻu ki he iOS mo e Android

Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
Ki Muʻa
Hoko Atu

H3 e maama ʻo e pine

Ko e H3 ko ha pine kaati Bluetooth mama. ʻOku fakatahatahaʻi ia ʻe ultrasonic pelesitiki hokoʻanga pea ʻoku ʻi ai hono tuʻunga maʻolunga ʻo e IP67. ʻI hono fotunga ultra siʻisiʻi, ʻE lava ke tui ʻa e H3 ko ha pine ID fakatautaha ʻoku tautau ʻi he kia.

H3 ʻi ai ha meʻa lomi kuo langa, taimi naʻe lomiʻi ai, ʻave ʻa e fakamatala kuo tomuʻa fakamatalaʻi ki he ʻao. ʻOku angamaheni ʻaki hono fakaʻaongaʻi ki he tokoni fakavavevave ʻi he ngaahi falemahaki pe tuʻunga ʻoku ʻi ai e fanongonongo ʻi he ngaahi falengaue.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Fokotuʻutuʻu makehe ʻo e APP mo e SDK, maʻu ki he iOS mo e Android.
Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
ʻAikoni ʻo Bluetooth

Bluetooth 5 Fenapasi

Fakaʻilonga ʻo e IP67 ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai

IP67

ʻAikoni ʻo Accelerometer

Accelerometer

Fakaʻilonga ʻo e meʻa lomi

Meʻa Lomi

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

OTA

Ko hono muimuiʻi mo fakatupu ʻe he tokotaha ʻa e meʻa fakatuʻ

ʻE lava ke faingofua pe hono tui ʻo e maama H3 ʻo hange ha kaati ngaue ʻi ha lanyard. Te ke lava ʻo ʻoatu ha H3 ki hoʻo kau ngaue, kau fakatau pe mahaki. Muimuiʻi honau tuʻunga pe ngaahi feʻaveʻaki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth RSI fakaʻilonga ʻo e SI. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he wearer ʻa e ngaahi foʻi fakamaʻu ʻi he H3 ke fakaha atu he taimi pe ko ia ʻa e ngaahi tukunga fakatuʻutamaki, fakakakato e ngaue, pe ngaahi meʻa kehe ne tomuʻa fakamatalaʻi.

H3 pine mama ki hono muimuiʻi ʻo e tokotaha mo e fakatupu ʻo e meʻa fakatuʻupakee

Ko hono muimuiʻi mo fakatupu ʻe he tokotaha ʻa e meʻa fakatuʻ

ʻE lava ke faingofua pe hono tui ʻo e H3 mama ʻo hange ha kaati ngaue ʻi ha lanyard. Te ke lava ʻo ʻoatu ha H3 ki hoʻo kau ngaue, kau fakatau pe mahaki. Muimuiʻi honau tuʻunga pe ngaahi feʻaveʻaki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth RSI fakaʻilonga ʻo e SI. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he wearer ʻa e ngaahi foʻi fakamaʻu ʻi he H3 ke fakaha atu he taimi pe ko ia ʻa e ngaahi tukunga fakatuʻutamaki, fakakakato e ngaue, pe ngaahi meʻa kehe ne tomuʻa fakamatalaʻi.

Fakahoko maʻolunga ʻo e H3 ʻi diversified ngaahi founga fola

Diversified founga fola

H3 ʻoku ʻikai ngata pe ʻi he faingamalie ʻa e mama pine ki he kakai ke nau tui fakahangatonu, ka ʻe lava foki ke fakapipiki ia ki ha fukahi vai ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fakapatonu ʻa e MOKO 3M sitika. ʻI hono fokotuʻutuʻu ultra manifi mo e fakaʻilonga lalahi ʻi mui, he ʻikai fuʻu lahi ha feituʻu pea ʻe toe fakaleleiʻi ange ia ʻi ha taimi loloa. Ko e fili lelei taha ia ki hono muimuiʻi mo tokangaʻi e ngaahi koloa!

Ngaahi meʻa ʻoku fakahoko ʻi he ngaue maʻolunga f mo kaukaua

ʻE lava ke aʻusia ʻe he h3 pine ʻa e mama mo e ngaue malohi ʻa e RF ha mamaʻo ʻo e fakamafola 150 mita ʻe 20 ʻi ha feituʻu ʻataʻata. ʻOku faingamalie ʻaupito ʻeni ki hono muimuiʻi e feituʻu mo e feʻaveʻaki holo ʻo e kakai. Kuo H3 IP67 ʻa e vai, ʻuhinga ʻoku sai pe ke fakaʻaongaʻi ʻi he vai pe ngaahi feituʻu hauhau.

Ko hono fakahoko maʻolunga ʻo e H3 ʻi he mamaʻo mo e moʻui loloa ange

Ngaahi meʻa ʻoku fakahoko ʻi he ngaue maʻolunga f mo kaukaua

ʻE lava ke aʻusia ʻe he sipinga ʻo e ngaahi meʻangaue ʻa e H3 mama mo e ngaue malohi ʻa e RF ha mamaʻo ʻo e fakamafola 150 mita ʻe 20 ʻi ha feituʻu ʻataʻata. ʻOku faingamalie ʻaupito ʻeni ki hono muimuiʻi e feituʻu mo e feʻaveʻaki holo ʻo e kakai. Kuo H3 IP67 ʻa e vai, ʻuhinga ʻoku sai pe ke fakaʻaongaʻi ʻi he vai pe ngaahi feituʻu hauhau.

Mo ha 800mAh CP224147 li-MnO2 puha ʻuhila, ʻE lava ke aʻu ʻa e maama H3 pine ki he 5 taʻu ʻe 1000ms m 0 uebm Tx Power.

Malohi ʻo e Tx
    
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
60 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance

Mo ha 800mAh CP224147 li-MnO2 puha ʻuhila, Te H3 lava ʻo aʻu ki 5 taʻu ʻe 1000ms m 0 uebm Tx Power.

Malohi ʻo e Tx
     
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
60 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance

Mo ha 800mAh CP224147 li-MnO2 puha ʻuhila, Te H3 lava ʻo aʻu ki 5 taʻu ʻe 1000ms m 0 uebm Tx Power.

Malohi ʻo e Tx


TUʻUAKIV tuʻu maʻu
60 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance
Ko e dimensions ʻo H3 pine mama

Bluetooth

Sikenitinevia nRF52 ngaahi tefitoʻi pinati

Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)

Sensor resistance mo e RFID

3-axis Accelerometer

Fili pē

RFID/NFC

Fakapatonu

Ngaahi Koloa Fakatuʻasinó

Fua ʻo e(LxWxH)

85.6x 54.1 x 4.2 MM

Mamafa ʻo e

18g(Mo e puha ʻuhila)

Ngaahi Nāunaú

ʻAPIKALE s

Lanú

Hinehina

Customization

Fakaʻilonga,Fakahingoa

Meʻa Lomi

Meʻa Fakamēsi

TATAKI

TATAKI kulokula

ʻEne Ngāué

ʻIkai ke vai

IP67

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki he 150 mita ʻe(ʻI ha feituʻu ʻataʻata)

Malohi ʻo e Tx

+4 uebm. 40dBm

ʻAvalisi ʻo e lolotonga

15.6uA1

Moʻui puha ʻuhila

Aʻu ki he 60 ngaahi māhina1

OTA

ʻIO

Puha ʻuhila mo e malohi

Faʻahinga (

CP224147 li-MnO2 puha ʻuhila

Meʻa ʻe Malaʻi

800mAh

Lava ʻo Fakafetongi

ʻIKAI

Fola

Lanyard

Sitika ʻe ua

Founga Advertsing mo e fakaʻaongaʻi

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID/URL/TLM/Eddystone fokotuʻutuʻu GATT ngaue tokoni

Sensor resistance fakamatala2

X-axis, Y-axis, Z-axis ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he hex

Fakamatala ki he meʻangaue

Hingoa BLE,Levolo ʻo e puha ʻuhil,Tuʻasila ʻi he MAC,etc

Ngaahi fie maʻu ki he ʻatakai

Mafana hono fakalele

-20°C / + 60°C

ʻEa hauhau (ʻikai vai)

0% ~ 95%

Certifications

ʻAmelika(FCC)

ʻIulope(CE.BYU.)

ʻE lava ke fakapatonu ha certifications kehe

Fakangatangata Configurable

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID(Namespace ID,Sipinga ʻo ha ID),URL,TLM

Ko Hono Toe Fakaafeʻi ʻo e Loto

Malohi ʻo e Tx,TUʻUAKIV tuʻu maʻu

Sensor resistance2

Vave ʻo e fakamatala, Meʻafua, Ongoʻingofua e fokotuʻu

Fakatupu

Fakatupu ʻo e button, Fakatokanga ki he motion2

Meʻangaue

Hingoa BLE,Connectable ʻo e lea fufuu pe ʻikai connectable,etc

1Malohi ke, MV vahaʻa = 1000ms, Malohi x = 0dbm

2Fakanaunau ʻaki ʻa e 3-axis accelerometer sensor resistance

Fakafeʻungaʻi e fakaʻilonga ʻo e H5 RFID. tag ki he mama

Fakafeʻungaʻi e fakaʻilonga

Fakafeʻungaʻi e peketi

Fakafeʻungaʻi e peketi

Ngaahi fakangatangata kimuʻa he fokotuʻutuʻu

Tomuʻa fokotuʻutuʻu
Ngaahi Fakangatangatá

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Fakafeʻungaʻi Firmware

Fakafeʻungaʻi Firmware

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Fika ʻo e Me Fakamatalá Version Lahí Fakamatala Fakamuimuitahá
Tokotaha ngaue Mannual H3 e koloa ʻo e pine .pdf 1.2 731KB 05/26/2021

Vitiō

Talanoa ki ha taukei