Ngaahi Nāunaú

B1 Bluetooth hohaʻa

Ko e B1 Bluetooth hohaʻa ko ha sensor resistance ia ʻoku ne fakaʻata ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi ke ne ʻave ʻa e tuʻuaki ʻo e ngaahi meʻa ke fakatokanga ki he huʻanga ʻaki hano lomiʻi pe ʻa e meʻa lomi SOS. ʻI ha accelerometer sensor resistance fakakau, ʻe lava ke ʻiloʻi ʻe he ʻao ha fakatuʻutamaki ne to ʻi he fakamatala axis 3 pea fakatupu e fakatokanga. B1 wearable ʻa e meʻa lomi hohaʻa ko e IP65 ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi lahi ia ʻi ngaahi hotele, ngaahi falemahaki pe ngaahi ʻapiako ki hono faitoʻo ʻo e talangofua pe uiuiʻi ki ha meʻa fakatuʻupake.

• Chipset Sikenitinevia nRF52832
• Aʻu ki he 140m.
• Universal Type-C interface
• Rechargeable battery mo e 240mAh
• Ngaahi faʻahinga fakatupu kehekehe ʻoku ʻi ai e ngaahi ngaue fakatokanga kehekehe
• Mafana lahi ʻi he vahaʻa ʻo e -20°Cto 60°C

renzheng
Ki Muʻa
Hoko Atu

B1 Bluetooth hohaʻa

Ko e B1 Bluetooth hohaʻa ko ha Bluetooth sensor resistance ʻoku ne fakaʻata ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi ke ne ʻave ʻa e tuʻuaki ʻo e ngaahi meʻa ke fakatokanga ki he matapaa ʻaki haʻane lomiʻi pe ʻa e meʻa lomi SOS. ʻI ha accelerometer sensor resistance fakakau, ʻe lava ke ʻiloʻi ʻe he ʻao ha fakatuʻutamaki ne to ʻi he fakamatala axis 3 pea fakatupu e fakatokanga. B1 Wearable ʻa e meʻa lomi hohaʻa ko e IP65 ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi lahi ia ʻi ngaahi hotele, ngaahi falemahaki pe ngaahi ʻapiako ki hono faitoʻo ʻo e talangofua pe uiuiʻi ki ha meʻa fakatuʻupake.

• Chipset Sikenitinevia nRF52832
• Aʻu ki he 140m.
• Universal Type-C interface
• Rechargeable battery mo e 240mAh
• Ngaahi faʻahinga fakatupu kehekehe ʻoku ʻi ai e ngaahi ngaue fakatokanga kehekehe
• Mafana lahi ʻi he vahaʻa ʻo e -20°Cto 60°C

renzheng
ʻAikoni ʻo Bluetooth

Bluetooth 5 Fenapasi

ʻAikoni ʻo Accelerometer

Accelerometer Sensor

Fakaʻilonga ʻo e meʻa lomi

Meʻa Lomi

Fakaʻilonga ʻo e puha ʻuhila

Rechargeable Puha ʻUhila

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

ʻIkai ke vai

Mīsini Īkí

Buzzer

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

DFU-OTA

Patapataka ʻa e ngaahi meʻa naʻe ʻ

ʻE fakatupu ʻe B1 ʻa e hohaʻa ʻi ha founga hohaʻa ʻi he taimi ʻoku kei tuʻu ai ʻo laka hake ʻi ha vahaʻataimi pau. ʻE lava ke fokotuʻu ʻe he kau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e fakamafola ʻo fakatatau mo hono fakaʻaongaʻi totonu ʻo e. Lolotonga iá, ʻoku lahi ha ngaahi founga fakamanatu ki he ngaahi meʻa ke fili mei aí, hangē ko ha vibrating buzzer, moto, mo taki e ngaahi fakamanatu.
ʻI he taimi ʻoku malolo loloa ai ʻa e tokotaha fama lolotonga e ngaue pe ko e tangata toulekeleka ʻoku nofo toko taha pe ʻi ha taimi loloa, ʻe fakatupu ʻa e fakatokanga.

Patapataka ʻa e ngaahi meʻa naʻe ʻ

ʻE fakatupu ʻe B1 ʻa e hohaʻa ʻi ha founga hohaʻa ʻi he taimi ʻoku kei tuʻu ai ʻo laka hake ʻi ha vahaʻataimi pau. ʻE lava ke fokotuʻu ʻe he kau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e fakamafola ʻo fakatatau mo hono fakaʻaongaʻi totonu ʻo e. Lolotonga iá, ʻoku lahi ha ngaahi founga fakamanatu ki he ngaahi meʻa ke fili mei aí, hangē ko ha vibrating buzzer, moto, mo taki e ngaahi fakamanatu.
ʻI he taimi ʻoku malolo loloa ai ʻa e tokotaha fama lolotonga e ngaue pe ko e tangata toulekeleka ʻoku nofo toko taha pe ʻi ha taimi loloa, ʻe fakatupu ʻa e fakatokanga.

Meʻa lomiʻi ke ne ʻai ha fakatokanga

Ko e hohaʻa ko ha meʻangaue Bluetooth lelei ia ki he hotele, ngaahi ngāueʻanga fakafaitoʻo pe fakaneesi. ʻOku tui ʻa e meʻa lomí ʻi he sinó, pea ʻe lava ʻe he kau toulekeleka pe kau ngāue ʻoku ngāue toko tahá ʻo lomiʻi ʻa e meʻa lomí ke fakatupu ha fakatokanga pea kole ha tokoni telia naʻa ʻi ai ha fakatuʻutāmaki pe fie maʻu. ʻI he taimi ʻoku tauhi ai ʻe kinautolu ʻoku tui B1 ʻa e patapataka, ʻe lipooti ʻe he accelerometer sensor resistance ʻa e fakamatala accelerometer ki he matapaa pea ʻe fakatupu leva ʻa e fakatokanga kapau ʻe ʻiloʻi ʻa e fakamatala ʻo e Hinga.

Fetuʻutaki mamaʻo/ mapuleʻí

B1 ʻoku fakapipiki ʻa e meʻa lomi hohaʻa ki he puha faitoʻo pe ko e wearer, ʻe lava ke lipooti ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻa e taimi ʻo e faitoʻo ʻaki haʻane lomiʻi ʻi he ngaahi meʻa kehe ʻoku ne fakatupu ʻa e faitoʻ. ʻE lekooti leva ʻe he ngataʻanga ʻa e faitoʻo fakaʻaho mo vakaiʻi pe ʻoku muimui ʻa e mahaki ki he faitoʻo fakafaitoʻo. Kapau ʻoku ʻikai lava ʻe he tokotaha ngāue ki he polokalamá ʻo lipooti e faitoʻó ʻi loto ʻi he taimi pau, ʻe fakatupu ʻe he polokalama ha fakatokanga ke fakamanatu ki he tokotaha ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e faitoʻo.

Fetuʻutaki mamaʻó/mapuleʻí

B1 ʻoku fakapipiki ʻa e meʻa lomi hohaʻa ki he puha faitoʻo pe ko e wearer, ʻe lava ke lipooti ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻa e taimi ʻo e faitoʻo ʻaki haʻane lomiʻi ʻi he ngaahi meʻa kehe ʻoku ne fakatupu ʻa e faitoʻ. ʻE lekooti leva ʻe he ngataʻanga ʻa e faitoʻo fakaʻaho mo vakaiʻi pe ʻoku muimui ʻa e mahaki ki he faitoʻo fakafaitoʻo. Kapau ʻoku ʻikai lava ʻe he tokotaha ngāue ki he polokalamá ʻo lipooti e faitoʻó ʻi loto ʻi he taimi pau, ʻe fakatupu ʻe he polokalama ha fakatokanga ke fakamanatu ki he tokotaha ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e faitoʻo.

Mo ha toe meʻa 240 mAh Rechargeable Lithium puha ʻuhila,ʻe lava ke aʻu e vahaʻataimi ʻo e moʻui puha ʻuhila ki he 90 ngaahi ʻaho kapau ʻoku fikaʻi ʻa e ngaue fakaʻaho ʻo e buzzer mo e moto.

Malohi ʻo e Tx
    
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
14 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 ke malohi mo e 3-axis accelerometer sensor resistance

Mo ha toe meʻa 240 mAh Rechargeable Lithium puha ʻuhila,ʻe lava ke aʻu e vahaʻataimi ʻo e moʻui puha ʻuhila ki he 90 ngaahi ʻaho kapau ʻoku fikaʻi ʻa e ngaue fakaʻaho ʻo e buzzer mo e moto.

Malohi ʻo e Tx
     
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
14 māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 ke malohi mo e 3-axis accelerometer sensor resistance

Mo ha toe meʻa 240 mAh Rechargeable Lithium puha ʻuhila,ʻe lava ke aʻu e vahaʻataimi ʻo e moʻui puha ʻuhila ki he 90 ngaahi ʻaho kapau ʻoku fikaʻi ʻa e ngaue fakaʻaho ʻo e buzzer mo e moto.

Malohi ʻo e Tx


TUʻUAKIV tuʻu maʻu
14 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * 1 ke malohi mo e 3-axis accelerometer sensor resistance

Meʻa Lomi

Meʻa lomi fakamisini,Fakafoʻou ʻa e button

Tohi Fakamoʻoni Ako

FCC, CE.BYU., ALA KI AI, ROHS

Mafana ʻo e ʻea

Fakalukufua-20 ° c / + 60°C

ʻEa hauhau

0% ~ 95% (ʻikai vai)

Ngaahi fotunga fakalukufua

Tefitoʻi pinati

Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko

Bluetooth

Bluetooth 4.2 (meʻangaue ʻoku fenapasi mo e Bluetooth 5.0)

Puha ʻuhila

Rechargeable Lithium puha ʻuhila 240mAh

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki he 140 mita ʻe (Fakaava ʻa e feituʻu ʻoku ʻikai ha faingataʻa)

Fua

73.1MM x 40.6 MM x 16.9 MM

Ngaahi Nāunaú

ʻAPIKALE S + PC & TPU

Lanú

Hinehina

Fola

Lanyard, fakaʻilonga fakatafaʻaki ua

Faʻahinga ʻenitena

PB.

TATAKI

Kulokula, Lanu mata, Lanu puluú

Sensor resistance

Accelerometer sensor resistance,moto mo e buzzer(85dB)

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Fika ʻo e Me Fakamatalá Version Lahí Fakamatala Fakamuimuitahá
Nounou ʻo e Koloá B1 nounou ʻa e koloa ʻo e hohaʻa.pdf 1.0 592KB 02/24/2022

Vitiō