Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable

ʻOku ʻi ai ha sipinga ʻe ua ʻo e ngaahi fakamatala W5, W5 maama kamo mo e W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable.
ʻOku lava ʻe he W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable ʻo scan ʻa e fakamatala ʻoku haʻu mei he ngaahi maama ofi mai, pea ʻoku fakatokangaʻi ʻa e fakatokanga vāmamaʻo fakasōsialé ʻe ha taha ʻoku tetetete ʻi hono langa. W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable te ne lava ʻo ʻoatu kiate koe ha ngaahi fakamatala moʻoni ʻi he taimi ʻoku fakaofi atu ai e kakai kiate koe.
ʻOku lava foki ʻe he W5 ʻo ʻomi ha founga fakapatonu ki he 13.56 Mhz ngaahi haʻi tuʻo lahi mo ha RFID ʻenitena. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he W5 ʻa hono mapuleʻi mo fakahu e ngaahi lekooti.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Fokotuʻutuʻu makehe ʻo e APP mo e SDK, maʻu ki he iOS mo e Android.
W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable
Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
Ki Muʻa
Hoko Atu

W1 Wearable mama


ʻOku ʻi ai ha sipinga ʻe ua ʻo e ngaahi fakamatala W5, W5 maama kamo mo e W5-CT Tracker.
ʻOku lava ʻe he W5-CT Tracker ʻo scan ʻa e fakamatala ʻoku haʻu mei he ngaahi maama ofi mai, pea ʻoku fakatokangaʻi ʻa e fakatokanga vāmamaʻo fakasōsialé ʻe ha taha ʻoku tetetete ʻi hono langa. W5-CT te ne lava ʻo ʻoatu kiate koe ha ngaahi fakamatala moʻoni ʻi he taimi ʻoku haʻu ai e kakai kiate koe.
ʻOku lava foki ʻe he W5 ʻo ʻomi ha founga fakapatonu ki he 13.56 Mhz ngaahi haʻi tuʻo lahi mo ha RFID ʻenitena. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he W5 ʻa hono mapuleʻi mo fakahu e ngaahi lekooti.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Fokotuʻutuʻu makehe ʻo e APP mo e SDK, maʻu ki he iOS mo e Android.
Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
ʻAikoni ʻo Bluetooth

Bluetooth 5 Fenapasi

Fakaʻilonga ʻo e IP67 ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai

IP67

Fakaʻilonga ʻo e puha ʻuhila

Rechargeable

ʻAikoni ʻo Accelerometer

Accelerometer

Ko e ʻaikoni ʻo e RFID

RFID/NFC

Fakaʻilonga ʻo e meʻa lomi

Meʻa Lomi

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

OTA

Meʻangāue tokoni fakapalofesinale ki he mamaʻo fakasō

W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ko ha pine fakatokanga fakasosiale ʻaki ha fakaʻilonga malohi. Te ne fakatokangaʻi ʻa e kakai ʻaki ha ngaahi maama pe tetetete ʻa e moto ʻi he kakai, pea lekooti foki mo e ʻulungāanga fetuʻutakí. Ke maluʻi hoʻo kau ako, kau ngāué, mo e ngaahi feituʻu ʻoku ʻi ai e ngaahi founga fakasōsiale mamaʻo ʻa COVID, W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable ko hoʻo fili lelei taha ia.

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e W5 ki he hohaʻa ki he mamaʻo fakasosiale fakapalofesinale

Meʻangāue tokoni fakapalofesinale ki he mamaʻo fakasō

ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e W5-CT Tracker ko ha pine fakatokanga fakasosiale ʻaki ha fakaʻilonga malohi. Te ne fakatokangaʻi ʻa e kakai ʻaki ha ngaahi maama pe tetetete ʻa e moto ʻi he kau tau, pea lekooti foki mo e ʻulungāanga fetuʻutakí. Ke maluʻi hoʻo kau ako, kau ngāué, mo e ngaahi feituʻu ʻoku ʻi ai e ngaahi founga fakasōsiale mamaʻo ʻa COVID, W5-CT ko hoʻo fili lelei taha ia.

SoS button ki he tokoni fakavavevave

SoS button ki he tokoni fakavavevave

ʻI hoʻo lomiʻi ʻa e meʻa lomi ʻoku ʻi he meʻa fakamisini, W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable ʻe lava ke tokoni atu ke ke ʻave ha fakaʻilonga ʻo e ngaahi meʻa fakatuʻupakee ke maʻu ha ngaahi tokoni fakavavevave. Hince ʻoku mahuʻinga ke maʻu ha tali ʻaukai maʻá e fānau akó, matuʻotuʻa mo faʻa kataki ʻi ha meʻa fakatuʻupake.

Ngāue māʻolunga ʻi he tapa kotoa pē

Fakamalo ki he MOKO Smart R&T timi, W5 lava ʻo tuʻuaki atu ki he 160 mita ʻe 10 ʻi he feituʻu ʻoku ava aí. ʻOku ʻuhinga ʻa e IP67 ki he tuʻunga ʻo e ʻikai lava ke ke kakau fakataha mo ia. Pea ʻoku aʻu ʻa e 230mAh Lithium polymer puha ʻuhila ki he 18 māhina ʻe 30 ʻo e ngāue tokoní ʻi he ngaahi feituʻu kuo ʻosi seti ki aí.

Ngāue māʻolunga ʻi he tapa kotoa pē

Fakamalo ki he MOKO Smart R&T timi, W5 lava ʻo tuʻuaki atu ki he 160 mita ʻe 10 ʻi he feituʻu ʻoku ava aí. ʻOku ʻuhinga ʻa e IP67 ki he tuʻunga ʻo e ʻikai lava ke ke kakau fakataha mo ia. Pea ʻoku aʻu ʻa e 230mAh Lithium polymer puha ʻuhila ki he 18 māhina ʻe 30 ʻo e ngāue tokoní ʻi he ngaahi feituʻu kuo ʻosi seti ki aí.

Fakahoko maʻolunga ʻo e W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearables maama ʻi he tafaʻaki kotoa pe
Wearable e maama ʻoku ne poupouʻi ʻa e RFID

Wearable e maama ʻoku ne poupouʻi ʻa e RFID

RFID fakataha mo BLE, fakataha mo ha customizable 13.56 Mhz RFID/NFC tag, pea mo ha sipinga wearable lelei foki, ʻoku ʻai ʻe he maama wearable ko ʻeni ke toʻotoʻo mo faingofua hono fakaʻaongaʻi ʻo hange ko hono muimuiʻi mo fakamoʻoniʻi ʻe he kau ngaue.

Mo ha 230mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable ʻe lava ke tolonga ʻo aʻu ki he 18 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W5 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx
    
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
18 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * W5 Beacon version, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance

Mo ha 230mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W5 ʻe lava ke tolonga ʻa e maama kamo ki he 18 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W5 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx
     
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
18 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * W5 Beacon version, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance

Mo ha 230mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W5 ʻe lava ke tolonga ʻa e maama kamo ki he 18 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W5 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx


TUʻUAKIV tuʻu maʻu
18 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * W5 Beacon version, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance
Size fo W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearable

Ngaahi Koloa Fakatuʻasinó

Fua ʻo e(LxWxH)

255.0 x 35.7 x 11.7 MM

Mamafa ʻo e

32g (ʻI he puha ʻuhila)

Ngaahi Nāunaú

PC & ipu sioʻata

Lanú

ʻUliʻuli

Customization

Fakaʻilonga, Fakahingoa

Meʻa Lomi

Meʻa Fakamēsi

TATAKI

RGB TATAKI

ʻEne Ngāué

Bluetooth

Sikenitinevia nRF52 ngaahi tefitoʻi pinati
Bluetooth 4.2(Bluetooth 5 fenāpasi)

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki he 160 mita ʻe(ʻI ha feituʻu ʻataʻata)

ʻIkai ke vai

IP67

Moʻui puha ʻuhila

Fekauʻaki mo e 18 Māhina ʻe 2 ki he Maama Kamo 1
Fekauʻaki mo e 3 ʻaho ke fai ai ha fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻí 2

Malohi ʻo e Tx

+4 uebm. 40dBm

OTA

ʻIO

Sensor resistance mo e RFID

3-axis Accelerometer

Fili pē

RFID/NFC

MIFARE Desfire EV1 pe fakapatonu

Puha ʻuhila mo e malohi

Faʻahinga (

651920 Lithium Polymer puha ʻuhila

Meʻa ʻe Malaʻi

230mAh

Rechargeable

ʻIO

Founga Advertsing mo e fakaʻaongaʻi

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID/URL/TLM/Eddystone fokotuʻutuʻu GATT ngaue tokoni

Sensor resistance fakamatala 3

X-axis, Y-axis, Z-axis ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he hex

Fakamatala ki he meʻangaue

Hingoa BLE,Levolo ʻo e puha ʻuhil,Tuʻasila ʻi he MAC,etc

Ngaahi fie maʻu ki he ʻatakai

Mafana hono fakalele

-20°C / + 60°C

ʻEa hauhau (ʻikai vai)

0% ~ 95%

Fakangatangata Configurable

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID(Namespace ID,Sipinga ʻo ha ID),URL,TLM

Ko Hono Toe Fakaafeʻi ʻo e Loto

Malohi ʻo e Tx,TUʻUAKIV tuʻu maʻu

Fakatupu

Fakatupu ʻo e button, Fakatokanga ki he motion 3

Sensor resistance 3

Vave ʻo e fakamatala, Meʻafua, Ongoʻingofua e fokotuʻu

Meʻangaue

Hingoa BLE,Connectable ʻo e lea fufuu pe ʻikai connectable,etc.

Certifications

ʻAmelika(FCC)

ʻIulope(CE.BYU.)

ʻE lava ke fakapatonu ha certifications kehe

1 W5 mama, 1 malohi ke, MV vahaʻa = 1000ms, Malohi x = 0UEBm

2 W5-CT Tracker ki hono fakatotoloʻi. W5-CT ʻikai poupouʻi ʻa e tuʻuaki Eddystone, fakamatala sensor resistance tuʻuaki, ʻa e fokotuʻutuʻu ʻo e sensor resistance parameters, mo e button ke ne fakatupu

3 Fakanaunau ʻaki ʻa e 3-axis accelerometer sensor resistance

Ko e ʻaikoni ʻo e W5 fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻi Wearables mama

Fakafeʻungaʻi e fakaʻilonga

Fakafeʻungaʻi e peketi

Fakafeʻungaʻi e peketi

Ngaahi fakangatangata kimuʻa he fokotuʻutuʻu

Kimuʻa pea- fokotuʻutuʻu
Ngaahi Fakangatangatá

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Fakafeʻungaʻi Firmware

Fakafeʻungaʻi Firmware

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Fika ʻo e Me Fakamatalá Version Lahí Fakamatala Fakamuimuitahá
Tokotaha ngaue Mannual W5 Tracker Maama Kamo nounou.pdf 1.2 1015KB 05/26/2021

Vitiō

Talanoa ki ha taukei