Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

W2 e maama ʻo e mamaʻo fakasosiale vesa

W2 e maama ʻo e mamaʻo fakasosiale vesa mo rechargeable puha ʻuhila , aʻu ki IP67 tuʻunga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai. ʻOku feʻunga ia mo e muimuiʻi mo e feituʻu ʻo e kakai ʻi he Paʻake ʻo e kaveinga pe Paʻake vai.
ʻOku ʻi W2 ha sipinga ʻe ua, W2 mama mo e W2-S Tracker. W2 ko e maama pe ʻoku ʻi ai Bluetooth maama kamo, pea kuo fetuʻutaki ʻa W2-S Tracker ki hono fakatotoloʻi ʻo e ngaue ke ʻoatu kiate koe ha ngaahi fakamatala taimi moʻoni ki he mamaʻo fakasosiale.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Fokotuʻutuʻu makehe ʻo e APP mo e SDK, maʻu ki he iOS mo e Android.

Ko e saati fakafehoanaki ʻo e W2 mo e W2-S
Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
Ki Muʻa
Hoko Atu

W2 fakasosiale ʻa e vesa

W2 mo ha puha ʻuhila rechargeable aʻu ki IP67 tuʻunga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai. ʻOku feʻunga ia mo e muimuiʻi mo e feituʻu ʻo e kakai ʻi he Paʻake ʻo e kaveinga pe Paʻake vai.
W2 ʻi ai ha sipinga ʻe ua, W2 mama mo e W2-S Tracker. W2 ko e maama pe ʻoku ʻi ai Bluetooth maama kamo, pea ʻoku ʻi ai ha fetuʻutaki ʻa W2-S Tracker ki hono fakatotoloʻi e ngaue ke ʻoatu kiate koe ha ngaahi fakamatala moʻoni ki he mamaʻo fakasosiale.

• Sikenitinevia nRF52 fakahokohoko SoC
• Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)
• Fenapasi mo e Apple ibeacon mo e Google Eddystone(UID, URL, TLM)
• Fokotuʻutuʻu makehe ʻo e APP mo e SDK, maʻu ki he iOS mo e Android.
Fakaʻilonga ʻo e Apple ibeacon
ʻAikoni ʻo Eddystone
ʻAikoni ʻo Bluetooth

Bluetooth 5 Fenapasi

Fakaʻilonga ʻo e IP67 ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai

IP67

Fakaʻilonga ʻo e puha ʻuhila

Rechargeable

ʻAikoni ʻo Accelerometer

Accelerometer

Fakaʻilonga ʻo e H5 RFID. tag ki he mama

RFID/NFC

Fakaʻilonga ʻo e meʻa lomi

Meʻa Lomi

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

OTA

Ngaahi fakatokanga taimi moʻoni ki he mamaʻo fakasosiale

W2 ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he maama ʻo e vesa fakasosiale ʻa e PE concurrent Lotoloto & vakai e tekinolosia ke ʻiloʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e fetuʻutaki ʻoku fakatotoloʻi. ʻOku ʻuhinga ia ʻe hanga ʻe W2-S ʻo fakatupu vibrating mo tataki ʻa e ngaahi meʻa ʻi he taimi ʻoku fakaofi atu ai ha taha kiate koe ʻo siʻi hifo ʻi he 2 mita ʻe / 6 vaʻe. ʻE lava foki ke lekooti ʻe he W2-S ʻa e timestamp mo e fakamatala ʻo e kakai naʻe ofi atu kiate koe.

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e W2 maama kamo ʻi he taimi moʻoni ki he mamaʻo fakasosiale

Ngaahi fakatokanga taimi moʻoni ki he mamaʻo fakasosiale

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he W2-S Tracker ʻa e PEKE peleki Lotoloto & vakai e tekinolosia ke ʻiloʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e fetuʻutaki ʻoku fakatotoloʻi. ʻOku ʻuhinga ia ʻe hanga ʻe W2-S ʻo fakatupu vibrating mo tataki ʻa e ngaahi meʻa ʻi he taimi ʻoku fakaofi atu ai ha taha kiate koe ʻo siʻi hifo ʻi he 2 mita ʻe / 6 vaʻe. ʻE lava foki ke lekooti ʻe he W2-S ʻa e timestamp mo e fakamatala ʻo e kakai naʻe ofi atu kiate koe.

Ngaue fakavahaʻa-taʻu mo hono fakaʻaongaʻi fakavahaʻa-taʻu ʻo e W2 fakasosiale vesa

Ngāue fakavahaʻa-taʻú mo e ngaahi polokalama fakavahaʻa-taʻú

Makehe mei he W2 ʻa e vesa fakasosiale ʻo e mama Tracker ki hono fakatotoloʻi ʻo e fetuʻutaki, ʻOku toe ʻomi foki ʻe he W2 ʻa e sipinga ʻe taha – W2 maama kamo ʻoku ne poupouʻi ha ngaahi founga tuʻuaki lahi ʻo e mama, kau ai ʻa e Apple iBeacon, Google Eddystone (UID/URL/TLM), fili pe 3-axis sensor resistance fakamatala, mo e fakamatala ki he meʻangaue. ʻE lava ke fakatokangaʻi ʻa e fakamafola fakavahaʻa-ke liliu (tokoni lahi taha 6 faingataʻa ke fai). ʻI he taimi tatau, ʻOku poupouʻi ʻe W2 maama kamo GATT ngaue tokoni ke ʻiloʻi hono fokotuʻutuʻu ʻo e fakamatala tuʻuaki mo e ngaahi tuʻutuʻuni.

Fōtunga fakatātā ʻo, faingofua hono fakaʻaongaʻí

W2 ʻoku haʻu ʻa e maama ʻo e vesa fakasosiale mo ha founga sleek mo e sipinga mioʻi pea ʻoku ʻi ai ha tuʻunga maʻolunga ʻo e IP67. ʻOku fakafeʻiloaki atu ʻa e haʻi TPU fiemalie ki he W2. W2 ʻoku ʻi ai foki mo ha USB interface, lolotonga ʻoku toe maʻu atu foki mo hono fakafonu ʻo e wireless. Ko e fili lelei taha ia ki he kau ngaue ʻa e kulupu mo e ʻaʻahi ki he kau fakatau.

Fōtunga fakatātā ʻo, faingofua hono fakaʻaongaʻí

ʻOku haʻu ʻa e W2 mo ha founga sleek mo e sipinga mioʻi pea ʻoku ʻi ai ha tuʻunga maʻolunga ʻo e IP67. ʻOku fakafeʻiloaki atu ʻa e haʻi TPU fiemalie ki he W2. W2 ʻoku ʻi ai foki mo ha USB interface, lolotonga ʻoku toe maʻu atu foki mo hono fakafonu ʻo e wireless. Ko e fili lelei taha ia ki he kau ngaue ʻa e kulupu mo e ʻaʻahi ki he kau fakatau.

Ko hono fakahoko maʻolunga ʻo e W2 ʻi he tuʻunga ʻo e IP67 mo e fotunga fakahaha
Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e W2 ki hono ʻa hake ʻo e meʻangaue naʻe tamateʻi mo NFC ʻenitena

Tokoni NFC-ko ha tag mo e NFC ʻa hake

W2 ʻoku kau foki ʻi he maama ʻo e vesa fakasosiale ha NFC ʻenitena ʻoku langa ʻi he ngaue maʻolunga, mo ha NFC-A Interface naʻe poupouʻi ʻe Sikenitinevia nRF52832, koeʻuhi ke ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ia ko ha NFC-A tag. ʻOku tānaki atu ʻa e tag record function kae ʻikai fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth. ʻOku lava ʻe he ngaahi meʻa fakamaʻumaʻu ʻoku ʻomi ʻe he MOKO ʻo poupouʻi ʻa e NFC ke ʻa hake (mālohi ki he) ʻa e meʻangaue naʻe tamateʻi.

Mo ha 80mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W2 ʻe lava ke tolonga ʻa e maama ʻo e vesa fakasosiale ki he 6.5 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W2 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx
    
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
6.5 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * Tatau ʻo e W2 Beacon, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance.

Mo ha 80mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W2 ʻe lava ke tolonga ʻa e maama kamo ki he 6.5 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W2 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx
     
TUʻUAKIV tuʻu maʻu
6.5 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * Tatau ʻo e W2 Beacon, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance.

Mo ha 80mAh Lithium Polymer puha ʻuhila, W2 ʻe lava ke tolonga ʻa e maama kamo ki he 6.5 mahina ʻe 1000ms mv pea 0 uebm Tx Power. W2 rechargeable fakaʻata koe ke ke tauhi ha moʻui puha ʻuhila loloa.

Malohi ʻo e Tx


TUʻUAKIV tuʻu maʻu
6.5 ngaahi māhina
Moʻui puha ʻuhila * Tatau ʻo e W2 Beacon, 1 malohi ke , ʻikai ha sensor resistance.
Ko e fua ʻo w2 vesa fakasosiale

Ngaahi Koloa Fakatuʻasinó

Fua ʻo e(LxWxH)

251.0x20.2x12.0 MM

Mamafa ʻo e

24.8g (ʻI he puha ʻuhila)

Ngaahi Nāunaú

PC & TPU

Lanú

ʻUliʻuli

Customization

Fakaʻilonga,Fakahingoa

Meʻa Lomi

Lomiʻi ʻa e Button

TATAKI

Taki kulokula pe RGB taki

ʻEne Ngāué

Bluetooth

Sikenitinevia nRF52 ngaahi tefitoʻi pinati
Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 fenāpasi)

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki he 50 mita (ʻI ha feituʻu ʻataʻata)

ʻIkai ke vai

IP67

Moʻui puha ʻuhila

Fekauʻaki mo e 3.5 Māhina ʻe 2 ki he Maama Kamo1
Fekauʻaki mo e 1 ʻaho ke fai ai ha fetuʻutaki ki hono fakatotoloʻí2

Malohi ʻo e Tx

+4 uebm. 40dBm

OTA

ʻIo

Sensor resistance mo e RFID

3-axis Accelerometer

Fili pē

RFID/NFC

NFC-A pe fakapatonu

Puha ʻuhila mo e malohi

Faʻahinga (

331423 Lithium Polymer puha ʻuhila

Meʻa ʻe Malaʻi

80mAh

Rechargeable

ʻIo

Advertsing fometi mo e ngaahi founga fakangaue

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID/URL/TLM/Eddystone fokotuʻutuʻu GATT ngaue tokoni

Sensor resistance fakamatala3

X-axis, Y-axis, Z-axis ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻi he hex

Fakamatala ki he meʻangaue

Hingoa BLE,Levolo ʻo e puha ʻuhil,Tuʻasila ʻi he MAC,etc

Ngaahi fie maʻu ki he ʻatakai

Mafana hono fakalele

-20°C / + 60°C

ʻEa hauhau (ʻikai vai)

0% ke 95%

Fakangatangata Configurable

ipeila

UUID,Meʻa Mahuʻ,Iiki,[email protected]

Eddystone

UID(Namespace ID,Sipinga ʻo ha ID),URL,TLM

Ko Hono Toe Fakaafeʻi ʻo e Loto

Malohi ʻo e Tx,TUʻUAKIV tuʻu maʻu

Fakatupu

Fakatupu ʻo e button,Fakatokanga ki he motion3

Sensor resistance3

Vave ʻo e fakamatala, Meʻafua, Ongoʻingofua e fokotuʻu

Meʻangaue

Hingoa BLE,Connectable ʻo e lea fufuu pe ʻikai connectable,etc.

Certifications

ʻAmelika (FCC)

ʻIulope (CE.BYU.)

ʻE lava ke fakapatonu ha certifications kehe

1 W2 mama, 1 malohi ke, MV vahaʻa = 1000ms, Malohi x = 0UEBm

2 W2-S Tracker ki hono fakatotoloʻi. ʻOku ʻikai poupouʻi ʻe W2-S ʻa e tuʻuaki Eddystone, fakamatala sensor resistance tuʻuaki, fokotuʻutuʻu ʻo e sensor resistance parameters , NFC ʻa hake mo button ke fakatupu

3 Fakanaunau ʻaki ʻa e 3-axis accelerometer sensor resistance

Ko e ʻaikoni ʻo W2 vesa fakasosiale

Fakafeʻungaʻi e fakaʻilonga

Fakafeʻungaʻi e peketi

Fakafeʻungaʻi e peketi

Ngaahi fakangatangata kimuʻa he fokotuʻutuʻu

Kimuʻa pea- fokotuʻutuʻu
Ngaahi Fakangatangatá

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Firmware fakapolokalama ʻa e kasitoma

Fakafeʻungaʻi Firmware

Fakafeʻungaʻi Firmware

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Fika ʻo e Me Fakamatalá Version Lahí Fakamatala Fakamuimuitahá
Tokotaha ngaue Mannual W2 kiʻi maama kamo nounou.pdf 1.2 735KB 05/26/2021

Vitiō

Talanoa ki ha taukei