Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

Bluetooth 5.2, 5.1, 5.0 mo e 4.2

Bluetooth ivi siʻisiʻi(BLE) ʻEni

Ko e MOKOBlue ko e mataotao ia ʻi Bluetooth IoT tekinolosia mo 4+ ngaahi taʻu ʻo e taukei ʻi Bluetooth IoT. ʻA ʻEtau Bluetooth module ʻOku makatuʻunga ia ʻi sikenitinevia Semiconductor nRF52 ngaahi founga fakaleleiʻi ʻo e ngaahi meʻalea mo Tekisisi. Ngaue Bluetooth maʻolunga 4.2, Bluetooth 5.0, 5.1 mo e 5.2 ʻE lava ke fulihi ʻeni ki ha ngaahi founga kehekehe. ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi ʻeni ko ʻeni mo e circuitry ʻoku fie maʻu ki tuʻa, fakamoʻoniʻi e ngaahi tuʻunga moʻui wireless (FCC, CE.BYU., IC, RCM, MIC, RoHS tohi fakamoʻoni).
Pea, ʻe lava ke tau foaki fakapatonu Bluetooth ʻeni (kau ai ʻa e PB. firmware ke feau e ngaahi fie maʻu ki hoʻo ngaue. Ko hoʻo falala Bluetooth/Bluetooth ivi maʻulalo (BLE) hoa ke tokoni atu ʻi hono fakafaingofuaʻi hoʻo bluetooth fakalakalaka ʻo e ngaue IoT pea fakahaofi ho taimi ki he maketi.
Ngaahi fokotuʻutuʻu ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e Bluetooth module

Bluetooth ʻeni

MK01A nRF52832 Blutooth Module

MK01A

Nordic® nRF52832
Taila maka pinati ʻEnitena
10.0x 10.0x2.0 MM

MK01B nRF52832 Blutooth Module

MK01B

Nordic® nRF52832
U.L Conncetor ʻEnitena
10.0x 10.0x2.0 MM

MK02D nRF52832 Blutooth Module

MK02D

Nordic® nRF52832
PB ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK02E nRF52832 Blutooth Module

MK02E

Nordic® nRF52832
U.L Conncetor ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK05A nRF52810 Blutooth Module

MK05A

Nordic® nRF52810
PB ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK05B nRF52810 Blutooth Module

MK05B

Nordic® nRF52810
U.L Conncetor ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK06A nRF52811 Blutooth Module

MK06A

Nordic® nRF52811
PB ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK06B nRF52811 Blutooth Module

MK06B

Nordic® nRF52811
U.L Conncetor ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK07A nRF52833 Blutooth Module

MK07A

Nordic® nRF52833
Taila maka pinati ʻEnitena
21.0×13.8×2.3 MM

MK07B nRF52833 Blutooth Module

MK07B

Nordic® nRF52833
U.L Conncetor ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK08A nRF52840 Blutooth Module

MK08A

Nordic® nRF52840
PB ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK08B nRF52840 Blutooth Module

MK08B

Nordic® nRF52840
U.L Conncetor ʻEnitena
21.0x 13.8 x 2.3 MM

MK11A

TI CC2642R
PB ʻEnitena
25.0×17.0x2.8 MM

MK13A

Nordic® nRF5340 900
PB ʻEnitena
21x 13.8x2.3mm

MK13B

Nordic® nRF5340 900
External 2.4Ghz Antenna
21x 13.8x2.3mm

MK14A nRF52805 Blutooth Module

MK14A

Nordic® nRF52805
PB ʻEnitena
12.1×8.9×2.0 MM

MK14B nRF52805 Blutooth Module

MK14B

Nordic® nRF52805
U.L Conncetor ʻEnitena
12.1×8.9×2.0 MM

MK01-KIT

Bluetooth fakafuofuaʻi ʻo e palakipoe
Tuʻunga angamaheni NFC ʻEnitena
82.6×37.1×16.7 MM

Ngaahi Tohi Kolé

Ko e ʻAikoni ʻo Bluetooth ivi siʻisiʻi ʻoku fakaʻaongaʻi ki he meʻa fakafaitoʻo

Meʻa Fakafaito

Ko e ʻAikoni ʻo Bluetooth ivi siʻisiʻi ʻoku fakaʻaongaʻi ki he ngaahi meʻa fakamisini

Feituʻu fakamisini

Ko e ʻAikoni ʻo Bluetooth tohi kole ki he ivi siʻisiʻi ki he IoT sensors

IoT Sensors

Ko e fakaʻilonga ʻo bluetooth tohi kole ki he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika

Meʻangaue fakaʻilekitulonika koloa

Ko e fakaʻilonga ʻo bluetooth tohi kole ki he ivi siʻisiʻi ki he Smart Home

Smart Home

Ko e ha ʻa bluetooth/Bluetooth maʻulalo
Ivi module?

Ko e Bluetooth module ko ha papa PCBA ʻoku ne fakatahaʻi ʻa e ngaue Bluetooth. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ia ki ha ngaahi founga kehekehe ʻo e fakaʻaongaʻi.

Ko e Bluetooth module ko e ngaahi tefitoʻi seti ia ʻo e ngaahi pinati. ʻOku fakatahaʻi ʻe he ngaahi toli ko ʻeni ʻa e ngaue Bluetooth pea ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki he netiueka wireless. ʻI he angamahení, Bluetooth lava ke vahevahe ʻa e ʻeni ki he ngaahi faʻahinga ko ʻeni: feʻaveʻaki ʻo e fakamatala ʻeni, mapuleʻi mamaʻo ʻeni, etc. Meimei pehe maʻu pe, ko e ʻeni ko ha naunau ia ʻoku ʻosi hono Semi, pea ʻoku ngaue ʻaki ia ʻo fakatatau ki he ngaahi pinati ke fakafaingofuaʻi ʻa e tohi kole hoko.

Ko e puipuituʻa ʻo Bluetooth ivi siʻisiʻi ʻeni

Ko e ha ʻa e Bluetooth/Bluetooth ivi maʻulalo module?

Ko e Bluetooth module ko ha papa PCBA ʻoku ne fakatahaʻi ʻa e ngaue Bluetooth. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ia ki ha ngaahi founga kehekehe ʻo e fakaʻaongaʻi.

Ko e Bluetooth module ko e ngaahi tefitoʻi seti ia ʻo e ngaahi pinati. ʻOku fakatahaʻi ʻe he ngaahi toli ko ʻeni ʻa e ngaue Bluetooth pea ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki he netiueka wireless. ʻI he angamahení, Bluetooth lava ke vahevahe ʻa e ʻeni ki he ngaahi faʻahinga ko ʻeni: feʻaveʻaki ʻo e fakamatala ʻeni, mapuleʻi mamaʻo ʻeni, etc. Meimei pehe maʻu pe, ko e ʻeni ko ha naunau ia ʻoku ʻosi hono Semi, pea ʻoku ngaue ʻaki ia ʻo fakatatau ki he ngaahi pinati ke fakafaingofuaʻi ʻa e tohi kole hoko.

Fakakaukau ki he laine ki lalo ʻo e pisinisi, ʻe fai ʻe he kau faʻu meʻangaue fakaʻilekitulonika ha ngaahi tuʻutuʻuni fekauʻaki mo e ngaahi founga fakaleleiʻi, pea ʻe fili ha niʻihi ʻo e ngaahi kautaha faʻu koloa ke fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth ʻeni kae ʻikai ko ha ngaahi founga kehe ke lahi ange ai honau taimi fakalakalaka, ivi, pe ngaahi maʻuʻanga tokoni kehé.

Talanoa ki ha taukei