FALE NGAOHIʻANGA IOT MOKO

FAʻU MO E FAKATAHAʻANGA
FAKAʻILEKITULŌNIKA ʻO E IOT

— 14+ Ngaahi Taʻu’ Aʻusia ʻi he Tafaʻaki Ngaohiʻanga Koloa Fakaʻilekitulōniká
— 5 100% Ngaahi laine fakatahaʻanga fakahangatonu ʻo e SMD
— 3 Dip ʻo e Ngaahi Laine Fakatahaʻanga / 7Fakatahatahaʻi ʻo e Ngaahi Feituʻú
— Mālohi Hono Fokotuʻutuʻú 30.000 Koloa ʻi he ʻAho Takitaha
— ʻOku maʻu ʻe 8.000m2 homau Fale ngaohiʻanga IoT ʻa e laa
— ISO9001, ISO13485, ISO14001, BSCI, Ngaahi tohi fakamoʻoni UL
— Ko ha R Fakapalofesinale&D Timi Kuo ʻOsi 50 Kau ʻEnisinia

Fekumi ki ha Kautaha Ngaohi Meʻa Fakaʻilekitulōnika?

MokoBlue's electronic-manufacturer
Play Video about MokoBlue's electronic-manufacturer

Mahalo ʻe fie maʻu ke kamata ʻe heʻetau kau fakatau ha ngaahi ngaue ki hono ngaohi ʻo e koloa foʻou he taʻu, pe fie maʻu pē ha kulupu (batch) foaki ʻe ua kuo ʻosi ngaohi. Ki he tūkunga ko ʻení, te tau akoʻi e kau ngāue ʻi he fakatahaʻahí kimuʻa pea kamata e ngaohiʻanga koloa foʻou kotoa pē. Ko e kau ngaue fakapalofesinale mo akoʻi ʻaki e tekinolosia fakamuimuitaha, ke fakapapauʻi e ngaahi tuʻunga moʻui lelei. pea fakasiʻisiʻi ʻa e vahaʻataimi ʻo e faʻele ke feau hoʻo palani maketi, maʻu ha competitivity lahi ange.

Fekumi ki ha kautaha Bluetooth IOT falalaʻanga ki hoʻo ngaue IoT?