Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

Moko Smart
Ngaahi Vitioó

mokoblue-logo

Talanoa mo ha mataotao Bluetooth IoT

Aleaʻi Bluetooth maama, Module, mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e huʻanga ngaahi meʻa mo e ngaahi meʻangaue Bluetooth angamaheni ki hoʻo ngaue IoT
mokoblue-logo

Fakataimi-tepileʻi ha fakaʻaliʻ

ʻOku fakapalofesinale ʻa e MOKO ʻi bluetooth tekinolosia, Kaka ki he tumutumu ʻo hoʻo maketi mo ioT taukei

Fekumi ki ha tokotaha falalaʻanga Bluetooth IoT kautaha ki hoʻo ngaue IoT?