Te mau pureraa Taiete Reasources

icon of Bluetooth IoT

Ni'a i te blue rave'a
Mau tauhaa IoT

icon of Bluetooth Products Developments

Te mau Tupuraa blue rave'a

icon of Customer Firmware Programming

Horo'a IDK,API/hoani
Faanahoraa no te mau pûtu

icon of Bluetooth IOT ODM and OEM Services

Blue rave'a i te IoT ODM
& Te mau pureraa OEM

MoKOSMART faaiteitehia e

icon of Google
icon of Apple
icon of CISCO
icon of SGS
icon of PWC
icon of VALE
icon of ORACLE
icon of JABIL
icon of VIVO

MAU RAVE'A BLUE RAVE'A BLUE RAVE'A
FAAHOTURAA

Taa ê noa'tu te mau hamaniraa a te Blue Blue blue blue rave'a, E horo'a moKO i te hoê aano
te mau rave'a huru rau o te faati'a i te hoê hoani taa ê
te mau faaohiparaa e te mau rave'a Blue blueoT. E toro'a ohipa ta tatou
R&Pŭpŭ D(70 te mau taata rave ohipa) no te faananearaa i te matini e…

MKGW1-BW Bluetooth Gateway
In-House Electronic Manufacturing

RORO UIRA I ROTO I TE FARE
TE HAMANIRAA I TE FAUFAA

No ô ti'a mai i te fare hamaniraa, faaiti i ta outou moni. MoKO te hamaniraa matamua a te mau matini maramarama Blue rave'a. Te horo'a nei tatou i te mau rave'a rahi no te faatupu i te maa, e nehenehe te reira e faaafaro i te mau āpāpā nō ni'a i te Blue rave'a Blue rave'a tei fa'ata'ahia mai ia au i te ta'ata fa'ati…

MAITAI
HAAPAPÛRAA

Ua oti te faatereraa o te mau taata horo tereraa e te mau tauhaa ta moKO
faanahoraa hi'opo'araa. Ta tatou ISO9001, ISO14001, ISO13485, TE MAURAA EVANELIA, BSCI
faanahoraa no te hamaniraa i te faito teitei no te haapapû i te hoê faito papû maitai…

Quality Assurance
MKGW1-BW Bluetooth Gateway

MAU RAVE'A BLUE RAVE'A BLUE RAVE'A
FAAHOTURAA

Taa ê noa'tu te mau hamaniraa a te Blue Blue blue blue rave'a, E horo'a moKO i te hoê aano
te mau rave'a huru rau o te faati'a i te hoê hoani taa ê
te mau faaohiparaa e te mau rave'a Blue blueoT. E toro'a ohipa ta tatou
R&Pŭpŭ D(70 te mau taata rave ohipa) no te faananearaa i te matini e…

In-House Electronic Manufacturing

RORO UIRA I ROTO I TE FARE
HAMANIRAA

No ô ti'a mai i te fare hamaniraa, faaiti i ta outou moni. MoKO te matamua
hamaniraa a te mau matini maramarama Blue rave'a. Te horo'a nei tatou i te tao'a rahi
te mau rave'a no te hamaniraa i te mau rave'a, e nehenehe e faatupu i te blue blue
ta ratou mau tauraa ia au i te parau a te hoê hoani…
Quality Assurance

HAAPAPÛRAA MAITAI

Ua oti te faatereraa o te mau taata horo tereraa e te mau tauhaa ta moKO
faanahoraa hi'opo'araa. Ta tatou ISO9001, ISO14001, ISO13485, TE MAURAA EVANELIA, BSCI
faanahoraa no te hamaniraa i te faito teitei no te haapapû i te hoê faito papû maitai…

TE MAU TA'O HOORAA I'OA

SMART RETAIL
FARE TOA
Faatupu i te hoê iteraa rau hau atu i roto i te fare toa e moKOSMART
Mori ninamu Blue blue beacon, e nehenehe te mau taata e farii i te mau horo'araa vitiviti e te taoti'ahia mai te mea e, e farii ratou
haere i roto i te fare toa e aore râ, te fare toa. Na roto i teie mau tapa'o faaite, te mau hoani
e nehenehe atoa e ratere na roto i te fare toa e e nehenehe ta outou e faatupu i te mau numera i ni'a i te
ta ratou raveraa.
Atuaturaa i te ea
Te mau faaohiparaa
E nehenehe te mori maramarama moKO e taamuhia no te mau ohipa e rave rahi mai te tape'araa i te mau ohipa
te mau tabs i ni'a i te matini, te mau faufaa e te mau taata ma'i. Tei rotopu i te rave'a faaha'utari Blue Blue beacon
te mau rave'a maitai roa a'e e te manuïa o te nehenehe e horo'ahia i roto i te
te vahi ïa no te oraraa maitai i teie mahana no te mau huru faaohiparaa rau i te vahi iho.
Te mau tauihaa &
Te mau fare vairaa tauihaa
E nehenehe ta te mori blue blue beacon e parau ia outou e tei hea te faufaa i te taime hoê noa'tu taime. E nehenehe ta outou
hi'opo'a i te mau tao'a faaûru. E mea ohie roa ia hi'opo'a i te faufaa o te taiete
mau tao'a, haamaitai i te ohiparaa i roto i te ohipa e faaiti i te haamau'araa no te ohiparaa
no rapae mai i te mau tao'a.
Tai'o mahana ohipa 4.0
I teie mahana, Te mau papa'i pa'i 'ohi'e, feia ha'ue, te mau rave ohipa, mau tamuta, feia ratere, tauihaa
i te taime mau, te mau fare hamaniraa hoho'a e ta ratou mau tao'a no te farii i te vahi e
e mea faufaa ia itehia te mana'o o te taata no te faatereraa i te mau fifi rahi a'e, hi'opo'araa moni, e
faatereraa i roto i te tere. E nehenehe ta moKOSMART e tauturu ia outou ia faaoti i te roro uira
te mau fa'ati'araa i roto i te fare vairaa tauihaa e aore râ, fare hamaniraa tei roto i ta tatou mau matini ra BLEware
kei na tadina ni yye.
Na mua'tu
I muri iho

TE MAU FA'A'OHIPA

Te fare toa rahi a te mau papa'i ma'i
Haapii rahi atu â >
Te mau parau no te aupururaa i te ea
Haapii rahi atu â >
Tai'o mahana ohipa 4.0
Haapii rahi atu â >
Te mau fare vairaa tauihaa
Haapii rahi atu â >
Na mua'tu
I muri iho

Ma'imi i te mau RAVE'A I TE HOPEARAA
I roto I BLUE RAVE'A IOT

Uiraa no ni'a iBeacon & Te 'Āsao, Te uputa O BLE, e Blue rave'a apî (sensor) no ni'a i te Blue? Titauhia te hoê faahitiraa parau no te BLE beacon haamanahia, TE BLE
Te uputa, Te tuhaa no te BLE, e aore râ titauhia ia faaî i te hoê matini ni'a i te blue blue rave'a apî? A paraparau i ta tatou mau aiû blue blue today.