B1 Bluetooth Panic Button

Ua riro te B1 Bluetooth Panic Button ei tao'a haruharu o te tauturu i te taata e faaohipa ra i te reira ia hapono i te mau poroi faatianiani i nia i te uputa na roto noa i te taumi - noa - raa i te pitopito SOS. With an accelerometer sensor integrated, e nehenehe te ata e ite i te hoê ati e topa mai na roto i te mau haamaramaramaraa e 3 e na te reira e faatupu i te faaararaa. 'O IP65 te hō'ē 'ohipa e nehenehe e tā mata'ita'i i te hō'ē 'ā', e nehenehe te reira e faaohipa-rahi-hia i roto i te mau hotera, te mau fare ma'i e aore râ te mau fare haapiiraa no te rapaauraa e aore râ te piiraa rû.

• Chipset Nordic nRF52832
• Hau atu i te 140m parau faatianiani
• Universal Type-C interface
• Faaî - faahou - raa i te mau ofai pupuhi e 240mAh
• Multiple trigger types with different alarm task
• Te anuvera aano i rotopu i te -20°Cto 60°C

renzheng
Hoho'a na mua a'e
Te hoho'a i muri iho

B1 Bluetooth Panic Button

Te B1 Bluetooth Panic Button o te hoê ïa tao'a haruharu Bluetooth o te faati'a i te taata faaohipa ia hapono i te parau faatiani SOS i te uputa na roto noa i te taumi-noa-raa i te pitopito SOS. With an accelerometer sensor integrated, e nehenehe te ata e ite i te hoê ati e topa mai na roto i te mau haamaramaramaraa e 3 e na te reira e faatupu i te faaararaa. B1 Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa e te arairaa i te mau fifi, e nehenehe te reira e faaohipa-rahi-hia i roto i te mau hotera, te mau fare ma'i e aore râ te mau fare haapiiraa no te rapaauraa e aore râ te piiraa rû.

• Chipset Nordic nRF52832
• Hau atu i te 140m parau faatianiani
• Universal Type-C interface
• Faaî - faahou - raa i te mau ofai pupuhi e 240mAh
• Multiple trigger types with different alarm task
• Te anuvera aano i rotopu i te -20°Cto 60°C

renzheng
Hoho'a no ni'a i te Blue blue

Ni'a i te blue rave'a 5 Tu'ati ra

Hoho'a no Acceler faano'o

Accelerometer Sensor

Hoho'a no te pitopito

Pitopito

Hoho'a no te ofa'i uira e nehenehe e taui

Rechargeable Battery

Hoho'a no te ARATA'I

ARATA'I

Aita e ti'a ia ti'

Motor

I'oa o te Fatu

Hoho'a no DFU-OTA

DFU-OTA

Te hoê faaararaa tano ore

E faatupu te pitopito B1 Panic i te hoê tereraa o te riaria tano ore ia vai noa te reira hau atu i te hoê area taime taa maitai. E nehenehe ta te taata e haamau i te mau faito haapurororaa ia au i te mau faanahoraa e faaohipahia. Area râ,, te vai nei e rave rahi mau rave'a faahaamana'oraa no te mau ma'itiraa, mai te hoê taata e horo ra i roto i te hoê fare ie, Te mau mana'o tauturu no te, e te mau mana'o tauturu no te ra'i.
Mai te peu e e faafaaea maoro te taata haapao i te taime raveraa ohipa aore ra te taata paari e ora ra o ' na ana'e, eita ïa o ' na e hauti faahou no te hoê taime maoro, e faaarahia te faaararaa.

ABNORMAL STATIC ALARM of B1 Bluetooth Panic Button

Te hoê faaararaa tano ore

E faatupu te pitopito B1 Panic i te hoê tereraa o te riaria tano ore ia vai noa te reira hau atu i te hoê area taime taa maitai. E nehenehe ta te taata e haamau i te mau faito haapurororaa ia au i te mau faanahoraa e faaohipahia. Area râ,, te vai nei e rave rahi mau rave'a faahaamana'oraa no te mau ma'itiraa, mai te hoê taata e horo ra i roto i te hoê fare ie, Te mau mana'o tauturu no te, e te mau mana'o tauturu no te ra'i.
Mai te peu e e faafaaea maoro te taata haapao i te taime raveraa ohipa aore ra te taata paari e ora ra o ' na ana'e, eita ïa o ' na e hauti faahou no te hoê taime maoro, e faaarahia te faaararaa.

BUTTON TRIGGER ALARM of B1 panic button

Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa

Ua riro te Panic Button ei matini faahiahia roa no te hotera, te mau fare utuuturaa ma'i e aore râ, te mau fare utuuturaa ma'i. E oomohia te pitopito i ni'a i te tino, e te feia ruhiruhia e aore râ, te feia rave ohipa o ratou ana'e, e nehenehe ta ratou e taumi i te pitopito no te faaara e no te ani i te tauturu ia tupu noa'tu te ati e aore râ, te ati. Ia tape'a ana'e te feia e oomo ra i te piriaro B1 i te tapa'o, the accelerometer sensor will report the accelerometer raw data to the gateway and then the alarm will be triggered if fall data is detected.

Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa

Ua taamuhia te pitopito B1 i ni'a i te afata raau e aore râ i ni'a i te ahu, e nehenehe te taata e faaohipa i te reira e faaite i te taime o te raau na roto i te pataraa i te mau tereraa o te raau i muri a'e i te raau. I reira te taata ma'i e tapa'o ai i te raau i te mau mahana atoa e e hi'opo'a ai e, te pee ra anei te taata ma'i i te rapaauraa. Mai te peu e eita te taata faaohipa e faaite i te raau i roto i te taime i faataahia, e faatupu te faanahoraa i te hoê faaararaa no te faahaamana'o i te taata e rave ra i te raau.
REMOTE COMMUNICATION/ CONTROL of B1 panic button

Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa

Ua taamuhia te pitopito B1 i ni'a i te afata raau e aore râ i ni'a i te ahu, e nehenehe te taata e faaohipa i te reira e faaite i te taime o te raau na roto i te pataraa i te mau tereraa o te raau i muri a'e i te raau. I reira te taata ma'i e tapa'o ai i te raau i te mau mahana atoa e e hi'opo'a ai e, te pee ra anei te taata ma'i i te rapaauraa. Mai te peu e eita te taata faaohipa e faaite i te raau i roto i te taime i faataahia, e faatupu te faanahoraa i te hoê faaararaa no te faahaamana'o i te taata e rave ra i te raau.

Ma te pahae-ê-hia 500 MAh Rechargeable Lithium,e nehenehe te roaraa o te oraraa e tae'ahia i te 90 mau mahana mai te peu e e numerahia te tereraa o te pereoo e te matini i te mau mahana atoa.

Mana no te Tx
    
Tau ADV
28 ava'e
Te oraraa o te pû uira * 1 Te moni ohipa e te 3-axis accelerometer sensor

Ma te pahae-ê-hia 500 MAh Rechargeable Lithium,e nehenehe te roaraa o te oraraa e tae'ahia i te 90 mau mahana mai te peu e e numerahia te tereraa o te pereoo e te matini i te mau mahana atoa.

Mana no te Tx
     
Tau ADV
28 ava'e
Te oraraa o te pû uira * 1 Te moni ohipa e te 3-axis accelerometer sensor

Ma te pahae-ê-hia 500 MAh Rechargeable Lithium,e nehenehe te roaraa o te oraraa e tae'ahia i te 90 mau mahana mai te peu e e numerahia te tereraa o te pereoo e te matini i te mau mahana atoa.

Mana no te Tx


Tau ADV
28 ava'e
Te oraraa o te pû uira * 1 Te moni ohipa e te 3-axis accelerometer sensor
Dimension of B1 panic button

Pitopito

Pitopito matini,Tumâ i te pitopito

Parau tu'ite

TE MAU TAATA I'OA, CE, Titau i te, Te mau Ta'o apî

Te anuvera o te ohiparaa

Te amuiraa rahi -20°C / + 60°C

Te hau'a-roa-raa i te au

0% ~ 95% (e ere i te mea papû roa)

Te mau rave'a rarahi

Te mau ohipa tumu

Nordic nRF52 anairaa

Ni'a i te blue rave'a

Ni'a i te blue rave'a 4.2 (tu'ati te matini i ni'a i te Blue blue 5.0)

O te ofa'i uira

240mAh

Te tahi atu mau mea

Tae roa'tu i te 140 te mau metera (A iriti i te vahi ma te fifi ore)

Faito rahi

73.1mm x 40.6mm x 16.9mm

Materia

ABS+PC & TPU

Û

Uouo

Haamauraa

Te ô a te mau ô, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa

Huru tau'a haapa'o mahana

Pahi hoê PCB i roto i te pahi

ARATA'I

Uteute, Matie, Blue

Ta'o apî (sensor)

Accelerometer sensor,te pereoo uira e te matini hi'ohi'(85DB)

Te mau parau faatîtîraa &

Tauihaa Faataaraa Puhararaa Rahi Faananearaa hopea
Tauihaa poto noa B1 Panic Button Product poto.pdf 1.0 592MDT 02/24/2022

Hoho'a video