Medical Bluetooth Module Archives » MoKOs: Blue rave'a matamua/BLEOT & Taata hamaniraa i te mau matini maramarama

  • Te mau matini rapaauraa ma'i e te faaetaetaraa tino i ni'a ia MOKO, e faaohipa ra i te hoê auraa no ni'a

    7041

    Introduction MOKOBlue Bluetooth module is a compact, puai rahi, e tao'a tauturu au maitai tei tu'ati i te rave'a apî Blue rave'a apî. Ua riro te Mokoing ei hoê horo'a blue rave'a ha'iha'i roa o te turu nei i te BLE (Te 'ā'au tāviri Blue rave'a blue rave') no te pahono maitai i te titauraa a te hoani no te mau parau no te rapaauraa ma'i e no te faaetaetaraa tino. Ua riro te faanahoraa No ni'a i te Blueko blue rave'a no te rapaauraa ma'i e no te faaetaetaraa tino i te pae no te matini, ei hoho'a no te hoê tauihaa hi'oraa no te ho […]

    Te mau haamaramaramaraa